TRASLLAT D'OFICINES

El teu presupost sense compromis


 

Amb més de 60 anys d'experiència a les nostres esquenes i treballant per a grans clients, l'experiència és el nostre punt més fort.

 

Els nostres serveis de trasllats d'oficines inclouen:

01

Preparació, embalatge i transport

Des de Trans-Bari oferim un servei d'embalatge de totes les pertinences dels seus treballadors per evitar les màximes molèsties. Sent experts en mudances i trasllats i tractem amb summa cura tot el material dels nostres clients oferint així un trasllat segur i eficient. Si per contra és el client el que prefereix embalar totes les seves coses per agilitar el procés, des de Trans Bari els proporcionarem tot el necessari perquè els mateixos treballadors de la seva empresa puguin preparar tots els seus materials. Així com tota la informació pertinent perquè ho realitzin de la millor manera possible.
02

Entrega i desembalatje

Embalatge especialitzat, transport i instal•lació d'equips electrònics. La nostra experiència traslladant empreses i oficines, ens permet conèixer tot el que necessitem per poder transportar amb la màxima seguretat tot el material electrònic i tornar-ho a instal•lar si és possible al nou espai.
03

Embalatge Industrial i maneig de maquinària pesada

En Trans-Bari comptem amb les eines necessàries i un personal altament qualificat per poder realitzar trasllats d'oficines o empreses en les quals es necessiti el trasllat concret de maquinària pesada o industrial. Es fixaran en el Pla logístic totes les necessitats del transport i es realitzarà de la manera més segura i més eficient possible.
04

Embalatge personalitzat per a obres d'art

L'experiència i la màxima cura pels objectes dels nostres clients són el necessari per proporcionar la millor experiència en els trasllats o mudances d'empreses. En Trans-Bari comptem amb un segur per a tots els objectes amb els quals treballem per proporcionar la màxima seguretat de tots els béns dels nostres clients.
05

Desmuntatge i muntatge de mobiliari

Si l'empresa a traslladar necessita desmuntar i posteriorment tornar a muntar el mobiliari en el nou lloc de treball en Trans-Bari comptem amb totes les eines i un personal altament qualificat per garantir la màxima facilitat i comoditat en el trasllat de la seva empresa. Emmagatzematge comercial, emmagatzematge segur i distribució. Si el client decideix fer un trasllat d'oficina i vol conservar tots els seus béns, però necessita temps per redistribuir-los o simplement no disposa de suficient espai, Trans-Bari compta amb magatzems i guardamobles en diversos punts de la ciutat per poder facilitar així la seva posterior redistribució, i aconseguir el millor resultat en la mudança de la seva empresa.
06

Emmagatzematge o guardamobles

Si el client decideix fer un trasllat d'oficina i vol conservar tots els seus béns, però necessita temps per redistribuir-los o simplement no disposa de suficient espai, Trans-Bari compta amb magatzems i guardamobles en diversos punts de la ciutat per poder facilitar així la seva posterior redistribució, i aconseguir el millor resultat en la mudança de la seva empresa.
07

Protecció en tránsit

Disposem d'una pòlissa d'assegurança que cobreix qualsevol contratemps succeït durant el transport.
07

Gestió de documents

Ens ocupem de realitzar totes les gestions derivades del servei tals com: sol·licitud de permisos, pagament de taxes, embarcament, etc.
09

Abocador

Per a qualsevol trasllat d'oficina o empresa en Trans-Bari ens encarreguem de recollir tots aquells béns que els nostres clients no vulguin i els portem al corresponent abocador per procedir a la destrucció de tots aquests béns i garantir la seguretat de possibles dades o documents. Per a això sempre donem als nostres clients el certificat de destrucció de tots els seus béns.